Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1592/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 799 din 11 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Județul Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
"1 Motoșeni Bacău 64,65"

2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.592.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.222/2016)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...