Consiliul Comunităților Europene

Decizia nr. 465/1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și regulile de aplicare și utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică
Număr celex: 31993D0465

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 30 august 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 iulie 1993
privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a
conformității și regulile de aplicare și utilizare a mărcii de
conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în
cadrul directivelor de armonizare tehnică (93/465/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1),

în cooperare cu Parlamentul European2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3)

întrucât Decizia Consiliului 90/683/CEE din 13 decembrie 1990 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică4) necesită mai multe modificări substanțiale; întrucât, în spiritul clarității și raționalității, este necesară codificarea dispozițiilor acesteia prin intermediul prezentei decizii;

întrucât Consiliul a adoptat o rezoluție la data de 21 decembrie 1989, privind o abordare globală a evaluărilor pentru conformitate5);

întrucât introducerea unor metode armonizate de evaluare a conformității și adoptarea unei doctrine comune de aplicare a acestora ar fi de natură să faciliteze adoptarea viitoarelor directive de armonizare tehnică privind la punerea pe piață a produselor industriale și ar contribui astfel la punerea în aplicare a pieței interne;

întrucât aceste metode ar trebui să garanteze faptul că produsele se conformează pe deplin cerințelor esențiale prevăzute în directivele de armonizare tehnică, pentru a asigura, în special, sănătatea și siguranța utilizatorilor și consumatorilor;

întrucât această conformitate ar trebui asigurată fără a impune producătorilor, în mod inutil, condiții oneroase și utilizând proceduri clare și inteligibile;

întrucât ar trebui introdusă o flexibilitate limitată cu privire la utilizarea modulelor suplimentare sau a variantelor acestor module, în cazul în care condițiile specifice din cadrul unui anumit sector sau directivă solicită acest lucru, dar nu în asemenea măsură încât să aducă atingere obiectului prezentei decizii și numai atunci când se justifică în mod explicit;

întrucât prin rezoluția din 21 decembrie 1989, menționată mai sus, Consiliul a aprobat ca principiu orientativ adoptarea de reguli comune privind utilizarea mărcii CE;

întrucât, prin Decizia 90/683/CEE, Consiliul a stabilit faptul că produsele industriale reglementate de directivele de armonizare tehnică pot fi puse pe piață numai după ce producătorul a aplicat pe acestea marca CE;

întrucât ar trebui utilizat un marcaj CE unic pentru a facilita controalele efectuate de către inspectori pe piața comunitară și pentru a clarifica obligațiile agenților economici în ce privește marcajul, conform diverselor reglementări comunitare;

întrucât scopul marcajului CE este de a simboliza conformitatea unui produs cu nivelul de protecție a intereselor colective impus prin directivele de armonizare totală și pentru a indica faptul că agentul economic a fost supus tuturor procedurilor de evaluare stabilite în legislația comunitară referitoare la produsul acestuia;

___________

#SNOTA#6$$1)#ENOTA# JO C 160, 20.06.1991, p. 14 și JO C 28, 02.02.1993, p. 16.

#SNOTA#7$$2)#ENOTA# JO C 125, 18.05.1992, p. 178; JO C 115, 26.04.1993, p. 117 și decizia din 14 iulie 1993 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...