Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5863/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională "Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate", clasa pregătitoare - clasa a IV-a și clasele a V-a - a VIII-a

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă lista programelor școlare pentru disciplina opțională "Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate", clasa pregătitoare - clasa a IV-a și clasele a V-a - a VIII-a, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă programele școlare pentru disciplina opțională "Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate", clasa pregătitoare - clasa a IV-a și clasele a V-a - a VIII-a, cuprinse în anexele nr. 2*) și 3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 bis.

Art. 3. -

Programele școlare cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2018-2019.

Art. 4. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 5.863.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...