Guvernul României

Hotărârea nr. 3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, și pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MFP 34402, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. -

Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

(1) Prin derogare de la art. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, anexa nu cuprinde numărul cărții funciare.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va proceda la înscrierea în Cartea funciară a imobilelor transmise potrivit art. 2, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Finanțelor Publice își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 10 ianuarie 2018.

Nr. 3.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în domeniul public al statului a căror valoare de inventar se actualizează și care se transmit din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice

Nr. inventar M.F.P. Codul de clasificare Denumire imobil Adresa Descriere tehnică (pe scurt) Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Valoarea de inventar actualizată (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul
34.402 8.29.04 Clădire pentru Direcția generală de tehnologia informației financiare Țara: România; Județ: Municipiul București, sectorul 4; str. Bordea Poenaru nr. 3-5 Clădire cu trei nivele, suprafață 3.000 mp corp cu structură beton și pereți cărămidă arsă cu podea tehnologică 1972 652 9.938.424,49 Agenția Națională de Administrare Fiscală CIF: 16031712 Ministerul Finanțelor Publice CIF: 4221306
163.005 8.29.08 Teren Țara: România; Județ: Municipiul București, sectorul 4, str. Bordea Poenaru nr. 3-5 Suprafață teren = 1.965 mp 2007 6.034.259,14 6.034.259,14 Agenția Națională de Administrare Fiscală CIF: 16031712 Ministerul Finanțelor Publice CIF: 4221306

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...