Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17 ianuarie 2018.

În vigoare de la 17 ianuarie 2018 până la 14 ianuarie 2019, fiind înlocuit prin Ordin 2/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;

- art. 1 și art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului nr. 175 din 16.01.2017,

în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2018, conform anexei A.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2018, conform anexei B.

Art. 3. -

Anexele A și B*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele A și B se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 bis.

Art. 4. -

Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și federațiile sportive naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 49/2017 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 și 59 bis din 20 ianuarie 2017, precum și orice altă dispoziție contrară.

Ministrul tineretului și sportului,
Marius-Alexandru Dunca

București, 11 ianuarie 2018.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...