Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Consiliul Local Comuna Frumușica, Frumușica, județul Botoșani, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 459 mp, situat în intravilanul satului Rădeni

În vigoare de la 16 ianuarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local Comuna Frumușica, Ieșirea Storești nr. 3, Frumușica, județul Botoșani, telefon 0231/554103, fax 0231/554124, e-mail: primariafrumusica@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 459 mp situat în intravilanul satului Rădeni, comuna Frumușica, jud. Botoșani, parcela cadastrală 198 identificată cu nr. cad. 50068, înscris în CF nr. 50068 a comunei Frumușica și Han Rădeni edificat pe acest teren, în suprafață construită la sol de 232 mp identificată cu nr. 50068-C1 care fac parte din domeniul public al Comunei Frumușica.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...