Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care exercită o activitate independentă, inclusiv agricolă, precum și protecția maternității (86/613/CEE)
Număr celex: 31986L0613

Modificări (...)

În vigoare de la 19 decembrie 1986

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 11 decembrie 1986
privind aplicarea principiului egalității de tratament între
bărbații și femeile care exercită o activitate independentă,
inclusiv agricolă, precum și protecția maternității
(86/613/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei1),

având în vedere avizul Parlamentului European2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3),

întrucât, în Rezoluția sa din 12 iulie 1982 privind promovarea șanselor egale pentru femei4), Consiliul a aprobat obiectivele generale ale comunicării Comisiei referitoare la noul program de acțiune al Comunității cu privire la promovarea șanselor egale pentru femei (1982-1985) și a exprimat voința de a pune în aplicare măsurile corespunzătoare pentru realizarea acestor obiective;

întrucât acțiunea 5 a programului menționat anterior vizează aplicarea principiului egalității de tratament față de femeile care exercită o activitate independentă, inclusiv a femeilor din agricultură;

întrucât realizarea principiului remunerării egale între lucrătorii de sex masculin și de sex feminin, prevăzut în art. 119 din Tratat, este parte integrantă a instituirii și funcționării pieței comune;

întrucât, în ceea ce privește remunerările, la 10 februarie 1975, Consiliul a adoptat Directiva 75/117/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin5);

întrucât, în ceea ce privește alte aspecte ale egalității de tratament între bărbați și femei, Consiliul a adoptat, la 9 februarie 1976, Directiva 76/207/CEE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă6) și, la 19 decembrie 1978, Directiva 79/7/CEE privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale1);

_____________

#SNOTA#7$$1)#ENOTA# JO C 113, 27.04.1984, p. 4.

#SNOTA#8$$2)#ENOTA# JO C 172, 02.07.1984, p. 80.

#SNOTA#9$$3)#ENOTA# JO C 343, 24.12.1984, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...