Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1533/2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 15 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.080/2017 întocmit de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică,

având în vedere:

- art. 20 alin. (4) din Normele tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă metodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, prevăzută în anexa care face parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, tanatopractorii, autopsierii, precum și întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în contact cu persoanele decedate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.533.

ANEXĂ

METODOLOGIA
de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...