Guvernul României

Hotărârea nr. 5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sibiu, Vâlcea, Timiș, Brașov, Dolj, Constanța, Alba, Arad, Gorj, Cluj și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 16 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Art. 3. -

Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1*) și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 10 ianuarie 2018.

Nr. 5.

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa imobilului Elemente-cadru de descriere tehnică, construcții cu destinație specială și amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI
0 1 2 3 4 5 6
1. 103602 -
parțial
8.19.01 Imobil 2629
București,
parțial
Bulevardul
Ghencea nr. 43 A,
sectorul 6, municipiul
București
1. Construcții:
Pavilionul I 1:
- suprafața construită = 126,45 mp;
- valoarea contabilă = 19.342,90 lei.
Pavilionul T 2:
- suprafața construită = 249,69 mp;
- valoarea contabilă = 628,07 lei.
Pavilionul P 1:
- suprafața construită = 79,30 mp;
- valoarea contabilă = 2.851,73 lei.
Pavilionul P 2:
- suprafața construită = 210,58 mp;
- valoarea contabilă = 9.261,72 lei.
Pavilionul P 3:
- suprafața construită = 200,08 mp;
- valoarea contabilă = 39.156,60 lei.
Pavilionul P 4:
- suprafața construită = 200,08 mp;
- valoarea contabilă = 44.104,88 lei.
Pavilionul T 3:
- suprafața construită = 63,36 mp;
- valoarea contabilă = 130.639,86 lei.
Pavilionul U:
- suprafața construită = 61,06 mp;
- valoarea contabilă = 56.252,62 lei.
Pavilionul U 1:
- suprafața construită = 66,00 mp;
- valoarea contabilă = 4.882,71 lei.
Pavilionul U 2:
- suprafața construită = 66,00 mp;
- valoarea contabilă = 4.882,71 lei.
Pavilionul S 1:
- suprafața construită = 28,00,00 mp;
- valoarea contabilă = 11.605,74 lei.
Pavilionul S 2:
- suprafața construită = 28,00 mp;
- valoarea contabilă = 15.702,05 lei.
Total valoare contabilă: imobil 2629 -
parțial = 339.311,59 lei
CF nr. 204587 București/nr. cadastral
204587
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
2. 104072 -
parțial
8.19.01 Imobil 380
Sibiu, parțial
Strada Revoluției
nr. 3-5,
municipiul Sibiu,
județul Sibiu
1. Construcții:
Pavilionul R 5:
- suprafața construită = 1.261,06 mp;
- valoarea contabilă = 32.702,18 lei
Total valoare contabilă: imobil 380 -
parțial = 32.702,18 lei
CF nr. 119807 Sibiu/nr. cadastral 119807;
CF nr. 119808 Sibiu/nr. cadastral 119808;
CF nr. 119809 Sibiu/nr. cadastral 119809.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
3. 103905 -
parțial
8.19.01 Imobil 481
Râmnicu
Vâlcea, parțial
Municipiul
Râmnicu Vâlcea,
str. Știrbei Vodă
nr. 140, județul
Vâlcea
1. Construcții:
Pavilionul Y 7:
- suprafața construită = 88,00 mp;
- valoarea contabilă = 10.019,11 lei
Total valoare contabilă: imobil 481 -
parțial = 10.019,11 lei
CF nr. 43225 Râmnicu Vâlcea/nr. cadastral 43225.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
4. 106614 -
parțial
8.19.01 Imobil 1368
Giroc, parțial
comuna Giroc,
județul Timiș
1. Construcții:
Pavilionul Cc 1:
- suprafața construită = 7,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,14 lei.
Pavilionul Cc 2:
- suprafața construită = 21,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,84 lei.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
Pavilionul Cc 3:
- suprafața construită = 16,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,45 lei.
Pavilionul D 1:
- suprafața construită = 400,18 mp;
- valoarea contabilă = 36,28 lei.
Pavilionul D 14:
- suprafața construită = 400,18 mp;
- valoarea contabilă = 36,28 lei.
Pavilionul D 15:
- suprafața construită = 400,18 mp;
- valoarea contabilă = 36,28 lei.
Pavilionul F 1:
- suprafața construită = 896,00 mp;
- valoarea contabilă = 83,30 lei.
Pavilionul F 2:
- suprafața construită = 896,00 mp;
- valoarea contabilă = 83,30 lei.
Pavilionul G:
- suprafața construită = 361,00 mp;
- valoarea contabilă = 24,66 lei.
Pavilionul Gm:
- suprafața construită = 28,00 mp;
- valoarea contabilă = 10.711,94 lei.
Pavilionul I:
- suprafața construită = 324,00 mp;
- valoarea contabilă = 29,26 lei.
Pavilionul H 3:
- suprafața construită = 71,00 mp;
- valoarea contabilă = 3,80 lei.
Pavilionul H 5:
- suprafața construită = 71,00 mp;
- valoarea contabilă = 3,80 lei.
Pavilionul M:
- suprafața construită = 124,00 mp;
- valoarea contabilă = 7,10 lei.
Pavilionul M 2:
- suprafața construită = 173,00 mp;
- valoarea contabilă = 10,30 lei.
Pavilionul Ms:
- suprafața construită = 31,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,67 lei.
Pavilionul R 5:
- suprafața construită = 493,00 mp;
- valoarea contabilă = 38,90 lei.
Pavilionul R 6:
- suprafața construită = 493,00 mp;
- valoarea contabilă = 38,90 lei.
Pavilionul R 8:
- suprafața construită = 493,00 mp;
- valoarea contabilă = 38,90 lei.
Pavilionul Po1:
- suprafața construită = 25,00 mp;
- valoarea contabilă = 6.638,86 lei.
Pavilionul Po2:
- suprafața construită = 23,00 mp;
- valoarea contabilă = 5.401,10 lei.
Pavilionul Z 1:
- suprafața construită = 5,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,60 lei.
Pavilionul V:
- suprafața construită = 15,00 mp;
- valoarea contabilă = 1,70 lei.
2. Amenajări la terenuri:
Drumuri și alei interioare asfaltate:
- suprafața construită = 1.140,00 mp;
- valoarea contabilă = 0,05 lei.
Rețea alimentare cu energie electrică:
- suprafața construită = 1.006,00 ml;
- valoarea contabilă = 2,09 lei.
Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:
- suprafața construită = 200,00 ml;
- valoarea contabilă = 0,59 lei.
Total valoare contabilă: imobil 1368 -
parțial = 23.230.09 lei
CF nr. 410945 Giroc/Nr. cadastral 410945
5. 104122 -
parțial
8.19.01 Imobil 3150 -
parțial
Comuna Ucea,
județul Brașov
1. Construcții:
Pavilionul A:
- suprafața construită = 136,00 mp;
- valoarea contabilă = 15,00 lei.
2. Amenajări la terenuri: Rețea de apă:
- suprafața construită = 15,00 ml;
- valoarea contabilă = 403,31 lei.
Rețea de canalizare:
- suprafața construită = 20,00 ml;
- valoarea contabilă = 403,31 lei.
Rețea electrică subterană:
- suprafața construită = 50,00 ml;
- valoarea contabilă = 0,20 lei.
Platouri betonate sau asfaltate:
- suprafața construită = 140,00 mp;
- valoarea contabilă = 3.274,56 lei.
Platforme betonate:
- suprafața construită = 160,00 mp;
- valoarea contabilă = 4.226,40 lei.
Drumuri și alei interioare betonate:
- suprafața construită = 120,00 mp;
- valoarea contabilă = 2.455,92 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 3150 -
parțial = 10.778,70 lei
CF nr. 105440 Ucea/Nr. cadastral 105440;
CF nr. 105441 Ucea/Nr. cadastral 105441.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
6. 103880 -
parțial
8.19.01 Imobil 2810
Podari, parțial
Comuna Podari,
județul Dolj.
Municipiul
Craiova,
bulevardul Nicolae
Romanescu
nr. 221, județul
Dolj
1. Construcții:
Pavilionul P 1:
- suprafața construită = 250,00 mp;
- valoarea contabilă = 104.521,75 lei.
Pavilionul P:
- suprafața construită = 134,00 mp;
- valoarea contabilă = 11.667,50 lei.
Pavilionul R:
- suprafața construită = 293,00 mp;
- valoarea contabilă = 13.612,25 lei.
Pavilionul S:
- suprafața construită = 300,00 mp;
- valoarea contabilă = 25.273,90 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 2810 -
parțial = 155.075,40 lei
CF nr. 32329 Podari/Nr. cadastral 32329;
CF nr. 209316 Craiova/Nr. cadastral
209316;
CF nr. 209164 Craiova/Nr. cadastral
209164.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
7. 107157 -
parțial
8.19.01 Imobil 1895
Constanța,
parțial
Municipiul
Constanța, județul
Constanța
1. Construcții:
Pilon metalic cu H - 42,00 m:
- suprafața construită = 22,55 mp;
- valoarea contabilă = 2.472,96 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 1895 -
parțial = 2.472,96 lei
CF nr. 231996 Constanța/Nr. cadastral
231996.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
8. 103868 -
parțial
8.19.01
Imobil 1228
Craiova, parțial
Municipiul
Craiova, Strada
Tancodromului
nr. 10, județul Dolj
1. Construcții:
Pavilionul V:
- suprafața construită = 47,00 mp;
- valoarea contabilă = 486,25 lei.
Pavilionul X:
- suprafața construită = 49,00 mp;
- valoarea contabilă = 1.458,50 lei;
Pavilionul I:
- suprafața construită = 15,00 mp;
- valoarea contabilă = 2.026,70 lei.
Total valoare contabilă: imobil 1228 -
parțial = 3.971,45 lei
CF nr. 219195 Craiova/Nr. cadastral
23538
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
9. 103959 -
parțial
8.19.01 Imobil 1065
Alba Iulia,
parțial
Municipiul Alba
Iulia, județul Alba
1. Construcții:
Pavilionul H:
- suprafața construită = 37,00 mp;
- valoarea contabilă = 33.740,95 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 1065 -
parțial = 33.740,95 lei
CF nr. 85784 Alba Iulia/Nr. cadastral
85784
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
10. 106605 -
parțial
8.19.01 Imobil 2620
Dud-Tăuț,
parțial
Comuna Dud-Tăuț, localitatea
Târnova, județul
Arad
1. Construcții:
Pavilionul M:
- suprafața construită = 385,00 mp;
- valoarea contabilă = 8.839,60 lei.
Pavilionul N:
- suprafața construită = 180,00 mp;
- valoarea contabilă = 14.247,00 lei.
Pavilionul P:
- suprafața construită = 120,00 mp;
- valoarea contabilă = 5.698,80 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 2620 -
parțial = 28.785,40 lei
CF nr. 300760 Dud-Tăuț/Nr. cadastral
300760;
CF nr. 301096 Târnova/Nr. cadastral
301096.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
11. 103928 -
parțial
8.19.01 Imobil 341
Târgu Jiu,
parțial
Municipiul Târgu
Jiu, strada Tudor
Vladimirescu
nr. 131, județul
Gorj
1. Construcții:
Pavilionul I:
- suprafața construită = 912,00 mp;
- valoarea contabilă = 136.146,30 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 341 -
parțial = 136.146,30 lei
CF nr. 47394 Târgu Jiu/Nr. cadastral
47394;
CF nr. 47395 Târgu Jiu/Nr. cadastral
47395;
CF nr. 47396 Târgu Jiu/Nr. cadastral
47396.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
12. 106703 -
parțial
8.19.01 Imobil 2729
Jucu, parțial
Comuna Jucu,
județul Cluj
1. Construcții:
Pavilionul S:
- suprafața construită = 224,00 mp;
- valoarea contabilă = 36.192,32 lei.
Pavilionul S 1:
- suprafața construită = 278,00 mp;
- valoarea contabilă = 60.492,89 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 2729 -
parțial = 96.685,21 lei
CF nr. 51480 Jucu, Nr. cadastral 51480;
CF nr. 51274 Jucu, Nr. cadastral 51274;
CF nr. 51479 Jucu, Nr. cadastral 51479;
CF nr. 51481 Jucu, Nr. cadastral 51481.
Ministerul
Apărării
Naționale
4183229
13. 103839 -
parțial
8.19.01 Imobil 2900
Budești, parțial
Comuna Budești,
județul Vâlcea
1. Construcții:
Pavilionul C 5:
- suprafața construită = 49,40 mp;
- valoarea contabilă = 5.788,98 lei.
Pavilionul L 1:
- suprafața construită = 116,20 mp;
- valoarea contabilă = 50.130,67 lei.
Pavilionul L 2:
- suprafața construită =11,50 mp;
- valoarea contabilă = 13.841,72 lei.
Pavilionul L 3:
- suprafața construită = 3,20 mp;
- valoarea contabilă = 36.911,24 lei.
Pavilionul L 4:
- suprafața construită = 23,30 mp;
- valoarea contabilă = 32.532,06 lei;
Pavilionul L 5:
- suprafața construită = 186,20 mp;
- valoarea contabilă = 60.156,80 lei.
Total valoare contabilă: Imobil 2900 -
parțial = 199.361,47 lei
CF nr. 35332 Budești/nr. cadastral 35332;
CF nr. 35333 Budești/nr. cadastral 35333.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...