Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1661/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 16 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 și 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare.

Art. 2. -

(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, cu planul cadastral și noile cărți funciare.

(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloșu, județul Vâlcea, își pierd valabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.661.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...