Parlamentul României

Legea nr. 15/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 16 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 9 octombrie 2017, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, punctul 7 se abrogă.

2. La articolul I, după punctul 7 se introduc două puncte noi, punctele 8 și 9, cu următorul cuprins:

"

8. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«

(3) Exploatarea prin proiecție publică a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai dacă acestea sunt traduse ori dublate în limba română, cu excepția cazurilor în care proiecția publică se realizează în aceeași perioadă, atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale.»

9. La articolul 68, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

e) exploatarea, prin proiecție publică, de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română, cu excepția cazurilor în care aceasta se realizează în aceeași perioadă atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale.»"

3. Articolul II se abrogă.

Art. II. -

Contractele de creditare având o durată de rambursare a creditului direct pentru producție de 20 ani, precum și actele adiționale perfectate în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabil încheiate, inclusiv în privința duratei de rambursare a creditului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 ianuarie 2018.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...