Guvernul României

Hotărârea nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15 ianuarie 2018.

În vigoare de la 15 ianuarie 2018 până la 19 martie 2019, fiind înlocuit prin Hotărâre 159/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil - ANT 1, precum și pentru culturile de: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 și sfeclă de zahăr - ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2017, în limita sumei de 114.634,650 mii euro, în echivalent 527.239,146 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018, și care se distribuie astfel:

a) 110.891,950 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;

b) 7,150 mii euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră;

c) 1.656,200 mii euro pentru tutun;

d) 109,200 mii euro pentru hamei;

e) 1.970,150 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

(2) Culturile amplasate pe teren arabil sunt:

a) cereale pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez și alte cereale;

b) leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole și alte leguminoase pentru boabe;

c) rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere și alte rădăcinoase;

d) plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiță, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale și aromatice;

e) legume: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi și galbeni și alte legume;

f) furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) și alte furaje verzi în teren arabil;

g) căpșunerii;

h) loturi semincere;

i) alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere și solare.

(3) Cuantumul la hectar al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la suprafețele eligibile pentru ANT 1-6.

Art. 2. -

Ajutoarele naționale tranzitorii pentru culturile prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 30 septembrie 2017.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

București, 10 ianuarie 2018.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...