Organizația Maritimă Internațională

Rezoluția MEPC.275(69) adoptată la 22 aprilie 2016 privind stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la Marpol referitoare la zona specială Marea Baltică va avea efect

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Comitetul pentru Protecția Mediului Marin,

amintind art. 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului pentru Protecția Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine de la nave,

luând notă de regula 1.6.1 din anexa IV la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care definește Marea Baltică ca o Zonă specială în conformitate cu anexa menționată,

luând notă, de asemenea, de definiția Zonei speciale conform anexei IV la MARPOL, și anume zona din mare în care, din motive tehnice recunoscute în legătură cu condițiile sale oceanografice și ecologice și cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate,

luând notă, în plus, de informațiile furnizate Comitetului la cea de-a șaizeci și opta sesiune a sa de către Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia, precum și la cea de-a șaizeci și noua sesiune a sa de către Federația Rusă, reprezentând statele părți la MARPOL care se învecinează cu Zona specială Marea Baltică, privind instalațiile de primire amplasate în interiorul Zonei speciale menționate, în conformitate cu regula 13 din anexa IV la MARPOL,

luând în considerare data la care cerințele privind descărcarea prevăzute în regula 11.3 din anexa IV la MARPOL, în ceea ce privește Zona specială Marea Baltică, trebuie să producă efect,

1. decide că, în conformitate cu cerințele stabilite în regula 13.2 din anexa IV la MARPOL, în cazul Zonei speciale Marea Baltică, cerințele privind descărcarea pentru zonele speciale din regula 11.3 din anexa IV la MARPOL vor avea efect de la:

.1 1 iunie 2019 pentru navele de pasageri noi;

.2 1 iunie 2021 pentru navele de pasageri existente, altele decât cele specificate în paragraful 1.3 de mai jos; și

.3 1 iunie 2023 pentru navele de pasageri existente care efectuează curse directe către sau dinspre un port situat în afara zonei speciale și către sau dinspre un port situat la est de longitudinea 28ËΦ10' E în interiorul zonei speciale și care nu fac nicio altă escală în interiorul zonei speciale;

2. încurajează guvernele membre, grupurile industriale și alte părți interesate implicate să se conformeze imediat, în mod voluntar, cerințelor aplicabile zonelor speciale în Zona specială Marea Baltică;

3. solicită Secretarului general să notifice, în conformitate cu regula 13 din anexa IV la MARPOL, decizia sus-menționată tuturor părților la MARPOL până la 30 septembrie 2016;

4. solicită, în plus, Secretarului general să notifice decizia sus-menționată tuturor membrilor Organizației.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...