Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1848/2017 privind publicarea Rezoluției MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al Organizației Maritime Internaționale la 22 aprilie 2016

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 40.325/2.199 din 24.10.2017 privind publicarea Rezoluției MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al Organizației Maritime Internaționale la 22 aprilie 2016,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 727/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.274 (69) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din 22 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 pct. 20 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se publică Rezoluția MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al Organizației Maritime Internaționale la 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se întocmește într-un singur exemplar original.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 1.848.

ANEXĂ

REZOLUȚIA MEPC.275 (69)
(adoptată la 22 aprilie 2016)

STABILIREA DATEI DE LA CARE REGULA 11.3 DIN ANEXA IV LA MARPOL
REFERITOARE LA ZONA SPECIALĂ MAREA BALTICĂ VA AVEA EFECT

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...