Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 3037/1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană
Număr celex: 31990R3037

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 24 octombrie 1990

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 3037/90
din 9 octombrie 1990
privind clasificarea statistică a activităților
economice în Comunitatea Europeană

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât funcționarea pieței interne necesită standarde statistice aplicabile culegerii, transmiterii și publicării statisticilor naționale și comunitare, astfel încât întreprinderile, instituțiile financiare, guvernele și alți agenți de pe piața unică să poată beneficia de date statistice fiabile și comparabile;

întrucât aceste informații sunt necesare pentru a permite întreprinderilor să-și evalueze competitivitatea și sunt utile instituțiilor comunitare pentru a preveni denaturarea concurenței;

întrucât numai în cazul în care statele membre utilizează clasificările activităților în conformitate cu clasificarea comunitară va fi posibilă furnizarea unor informații integrate, cu fiabilitatea, viteza, flexibilitatea și gradul de detaliere necesar pentru gestionarea pieței interne;

întrucât trebuie inclusă prevederea că statele membre vor putea, pentru a satisface cerințe naționale, să păstreze sau sau să introducă în clasificările lor naționale subdiviziuni suplimentare bazate pe clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană;

întrucât compatibilitatea internațională a statisticilor economice necesită ca statele membre și instituțiile comunitare să utilizeze clasificări ale activităților economice aflate în legătură directă cu Clasificarea industrială internațională standard a Națiunilor Unite (ISIC);

întrucât utilizarea clasificării activităților economice în Comunitate necesită sprijinirea Comisiei de către un Comitet pentru programul statistic, constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom4 privind orice aspect legat de aplicarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește interpretarea clasificării menționate, modificările minore aduse acesteia, elaborarea și actualizarea notelor explicative și stabilirea liniilor directoare pentru clasificarea unităților statistice în conformitate cu această clasificare;

întrucât este crucială interpretarea uniformă în toate statele membre a conținutului diverselor categorii ale clasificării activităților în Comunitatea Europeană;

întrucât introducerea unei noi clasificări necesită o perioadă de tranziție,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 58, 08.03.1990, p. 25

2 JO C 175, 16.07.1990 și Decizia din 12 septembrie 1990 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 182, 23.07.1990, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...