REFERAT | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la norme -
REFERAT

În baza prevederilor din art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., propunem aprobarea/respingerea plății sumei de . . . . . . . . . . lei reprezentând indemnizații plătite salariaților proprii de către angajator pe luna/perioada . . . . . . . . . . către unitatea . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . . .

Motivele respingerii cererii . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Director executiv economic,
. . . . . . . . . .
Șeful compartimentului de specialitate,
. . . . . . . . . .
Întocmit
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor
CONTRACT de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate Nr /
ACT ADIȚIONAL la Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate Nr din ziua luna anul
CONVENȚIE privind eliberarea certificatelor de concediu medical
REFERAT MEDICAL*)
BOLILE CARDIOVASCULARE pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani*)
ADEVERINȚĂ
LISTA AFECȚIUNILOR GRAVE
REFERAT
BORDEROU ANEXĂ
;
se încarcă...