Art 7 Încetarea și rezilierea convenției | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CONVENȚIE privind eliberarea certificatelor de concediu medical - Încetarea și rezilierea convenției -
Art. 7. -

Situațiile prevăzute la art. 5 și la art. 6 lit. b), c), f) și g) se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de la care se dorește încetarea convenției.

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 76 Dispoziții finale
Art 77 Dispoziții finale
Art 78 Dispoziții finale
Art 79 Dispoziții finale
Art 1 Obiectul convenției
Art 2 Obiectul convenției
Art 3 Obligațiile casei de asigurări de sănătate
Art 4 Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art 5 Încetarea și rezilierea convenției
Art 6 Încetarea și rezilierea convenției
Art 7 Încetarea și rezilierea convenției
Art 8 Corespondența
Art 9 Modificarea convenției
Art 10 Sancțiuni
;
se încarcă...