Art 62 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate - Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate -
Art. 62. -

(1) Media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor asigurate atât cu plata unei contribuții, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B și alin. (2), cât și fără plata unei contribuții, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, realizate în ultimele 6 luni anterioare lunii în care a fost acordat certificatul de concediu medical, și numărul total de zile din această perioadă, astfel:

Mzbci = ∑ V: NTZ,

în care:

Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor;

∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni;

NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni.

Numărul de zile în care persoanele asigurate au realizat venituri asigurate nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Excepția o constituie persoanele asigurate aflate în situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de asigurare, în situația în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni. În aceste cazuri baza de calcul al indemnizațiilor o constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate sau media veniturilor lunare asigurate înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar asigurat din prima lună de asigurare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu produsul dintre media zilnică și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, astfel:

Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM,

în care:

- Ci = cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

- Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;

- NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical.

Exemplul nr. 1 - Determinarea cuantumului indemnizației pentru un certificat de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă (boală obișnuită) acordat pentru 22 de zile lucrătoare

- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
NZ 21 19 21 20 21 20

în care:

NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;

∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

Mzbci = 15.000 lei: 122 = 122,95 lei;

. . . . . . . . . . % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];

NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x . . . . . . . . . . % x NZLCM = 122, 95 lei x 75% x 22 = 2.028,68 lei, rotunjit la 2.029 lei conform legii.

Exemplul nr. 2 - Determinarea cuantumului indemnizației în cazul în care persoana asigurată a realizat venituri parțiale în una din lunile care este cuprinsă în baza de calcul al indemnizațiilor

- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 2.500 2.500 2.500 625 2.500 2.500
NZ 21 19 21 5*) 21 20

*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu fără plată, respectiv 5 zile în care a desfășurat activitate, iar veniturile asigurate realizate au fost în sumă de 625 lei.

în care:

NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;

∑ V = 5 x 2.500 lei + 625 lei = 13.125 lei;

NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile;

Mzbci = 13.125 lei: 107 = 122,66 lei;

. . . . . . . . . . % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];

NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x . . . . . . . . . . % x NZLCM = 122,66 lei x 75% x 22 = 2.023,78 lei, rotunjit la 2.024 lei conform legii.

Exemplul nr. 3 - Determinarea cuantumului indemnizației în cazul în care persoana asigurată are stagiul complet de asigurare, dar nu a realizat venituri în toate lunile cuprinse în baza de calcul al indemnizațiilor

- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V - - 2.500 2.500 2.500 2.500
NZ - - 21 20 21 20

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor asigurate realizate în lunile 3, 4, 5 și 6 și numărul total de zile în care persoana este asigurată pentru concedii și indemnizații.

Exemplul nr. 4 - Determinarea cuantumului indemnizației pentru cazurile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare

- lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V - - - - - 2.500
NZ - - - - - 21*)

*) Persoana respectivă are un stagiu de asigurare de o lună.

în care:

NZ = numărul de zile în care persoana este asigurată pentru concedii și indemnizații;

∑V = 1 x 2.500 lei = 2.500 lei;

NTZ = 21 de zile;

Mzbci = 2.500 lei: 21 = 119,04 lei;

. . . . . . . . . .% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];

NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);

Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM = 119,04 lei x 100% x 22 = 2.618,88 lei, rotunjit la 2.619 lei conform legii;

Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM = 119,04 lei x 75% x 22 = 1.964,16 lei, rotunjit la 1.964 lei conform legii.

Exemplul nr. 5 - Situația în care veniturile din ultimele 6 luni depășesc plafonul lunar stabilit de lege

- lei -
luna*) 1 2 3 4 5 6
V**) 10.400 10.400 11.400 17.800 18.000 23.000
NZ***) 21 19 21 20 21 20
vplaf****) 10.400 10.400 11.400 17.400 17.400 22.800

*) Luna 1 - luna august 2017;

luna 2 - luna septembrie 2017;

luna 3 - luna octombrie 2017;

luna 4 - luna noiembrie 2017;

luna 5 - luna decembrie 2017;

luna 6 - luna ianuarie 2018.

**) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.

***) Numărul de zile lucrătoare pe fiecare lună din baza de calcul.

****) În lunile 4, 5 și 6 veniturile incluse în baza de calcul al indemnizațiilor nu trebuie să depășească plafonul maxim lunar reprezentând valoarea a 12 salarii minime brute pe țară.

Plafonul maxim lunar pentru 2017 = 12 x 1.450 lei (valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2017) = 17.400 lei.

Plafonul maxim lunar pentru 2018 = 12 x 1.900 lei (valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2018) = 22.800 lei.

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 52 Concediul și indemnizația de risc maternal
Art 53 Concediul și indemnizația de risc maternal
Art 54 Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Art 55 Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Art 56 Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Art 57 Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Art 58 Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Art 59 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 60 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 61 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 62 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 63 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 64 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 65 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 66 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 67 Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Art 68 Dispoziții finale
Art 69 Dispoziții finale
Art 70 Dispoziții finale
Art 71 Dispoziții finale
Art 72 Dispoziții finale
;
se încarcă...