Art 4 Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligațiile părților - Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical -
Art. 4. -

Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele obligații:

a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității privind eliberarea certificatelor de concediu medical;

c) să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguraților;

d) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind condițiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenției și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării convențiilor;

e) să pună la dispoziție organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical;

f) să îndrume pacienții către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceștia în vederea obținerii în continuare a asistenței medicale și a certificatelor de concediu medical.

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 73 Dispoziții finale
Art 74 Dispoziții finale
Art 75 Dispoziții finale
Art 76 Dispoziții finale
Art 77 Dispoziții finale
Art 78 Dispoziții finale
Art 79 Dispoziții finale
Art 1 Obiectul convenției
Art 2 Obiectul convenției
Art 3 Obligațiile casei de asigurări de sănătate
Art 4 Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art 5 Încetarea și rezilierea convenției
Art 6 Încetarea și rezilierea convenției
Art 7 Încetarea și rezilierea convenției
Art 8 Corespondența
Art 9 Modificarea convenției
Art 10 Sancțiuni
;
se încarcă...