Art 10 Sancțiuni | Normă

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CONVENȚIE privind eliberarea certificatelor de concediu medical - Sancțiuni -
Art. 10. -

Constituie contravenție eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și se sancționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 79 Dispoziții finale
Art 1 Obiectul convenției
Art 2 Obiectul convenției
Art 3 Obligațiile casei de asigurări de sănătate
Art 4 Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art 5 Încetarea și rezilierea convenției
Art 6 Încetarea și rezilierea convenției
Art 7 Încetarea și rezilierea convenției
Art 8 Corespondența
Art 9 Modificarea convenției
Art 10 Sancțiuni
;
se încarcă...