Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2377/1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală
Număr celex: 31990R2377

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 18 august 1990

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 2377/90
din 26 iunie 1990
de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea
limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale
veterinare în alimentele de origine animală

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât administrarea medicamentelor de uz veterinar unor animale de la care se obțin produse alimentare de origine animală poate avea ca efect prezența unor reziduuri în produsele alimentare obținute de la animalele tratate;

întrucât progresele științifice și tehnice permit detectarea prezenței reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele alimentare la niveluri întotdeauna mai joase; întrucât este deci necesar să se stabilească, pentru toate produsele alimentare de origine animală, inclusiv carnea, peștele, laptele, ouăle și mierea, limite maxime de reziduuri de substanțe farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar;

întrucât pentru a proteja sănătatea publică, limitele maxime de reziduuri trebuie să fie stabilite în conformitate cu principiile general recunoscute de evaluare a securității, luându-se în considerare orice altă evaluare științifică a substanțelor respective efectuată de către organizațiile internaționale, în special în Codex Alimentarius sau, în cazul în care aceste substanțe sunt utilizate în alte scopuri, de către alte comitete științifice instituite în comunitate;

întrucât utilizarea medicamentelor de uz veterinar are un rol important în producția agricolă; întrucât stabilirea limitelor maxime de reziduuri facilitează comercializarea produselor alimentare de origine animală;

întrucât stabilirea unor limite maxime de reziduuri diferite de la un stat membru la altul poate limita libera circulație a produselor alimentare și chiar a medicamentelor de uz veterinar;

întrucât este necesar să se instituie o procedură de stabilire a limitelor maxime pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar la nivel comunitar, comportând o singură evaluare științifică la cel mai bun nivel posibil;

întrucât necesitatea stabilirii limitelor maxime de reziduuri la nivel comunitar este recunoscută în reglementările Comunității privind schimburile de produse alimentare de origine animală;

întrucât sunt necesare dispoziții în vederea stabilirii sistematice a limitelor maxime de reziduuri pentru noile substanțe farmacologic active, care urmează a fi administrate animalelor de la care se obțin produse alimentare de origine animală;

întrucât sunt de asemenea necesare dispoziții privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri pentru substanțele utilizate deja curent în medicamentele de uz veterinar administrate animalelor de la care se obțin produse alimentare de origine animală; întrucât, având totuși în vedere complexitatea acestei probleme și numărul mare al acestor substanțe, sunt necesare lungi dispoziții tranzitorii;

întrucât, după evaluarea științifică a comitetului pentru medicamentele de uz veterinar, este necesar ca limitele maxime de reziduuri să fie adoptate după o procedură rapidă, garantând o cooperare strânsă între Comisie și statele membre prin intermediul comitetului creat prin Directiva Consiliului 81/852/CEE din 28 septembrie 1981 de armonizare a legislațiilor statelor membre privind normele și metodele analitice, toxicologice, farmacologice și clinice în ceea ce privește testarea medicamentelor de uz veterinar4, modificată de Directiva 87/20/CEE5; întrucât este de asemenea necesară o procedură de urgență pentru a garanta revizuirea rapidă a oricărei toleranțe care s-ar putea dovedi insuficientă pentru protecția sănătății publice;

întrucât, în general, nu există diferențe între răspunsurile imunologice induse medical și acelea care se produc natural și întrucât primele nu pot afecta consumatorii de produse de origine animală;

întrucât informațiile necesare pentru evaluarea securității reziduurilor ar trebui să fie prezentate în conformitate cu principiile stabilite de Directiva 81/852/CEE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...