Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1981/1982 de întocmire a listei regiunilor Comunității în care ajutorul pentru producția de hamei se acordă numai grupurilor de producători recunoscute
Număr celex: 31982R1981

Modificări (...)

În vigoare de la 23 iulie 1982

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CEE) nr. 1981/82 AL CONSILIULUI
din 19 iulie 1982
de întocmire a listei regiunilor Comunității în care ajutorul pentru
producția de hamei se acordă numai grupurilor de producători recunoscute

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 al Consiliului din 26 iulie privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului1, modificat ultima dată de Actul de aderare din 1979, în special articolul 12 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 prevede posibilitatea acordării, în anumite regiuni ale Comunității, a ajutorului la producție doar grupurilor de producători recunoscute, care sunt capabile să asigure un venit corespunzător membrilor săi și să gestioneze aprovizionarea în mod rațional; întrucât, pe baza comunicărilor venite din partea statelor membre în cauză, se întocmește o listă a regiunilor în care sunt îndeplinite aceste condiții;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...