Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 44.
-

(1) Asigurătorul sau brokerul de asigurare care la data intrării în vigoare a prezentei legi era autorizat să desfășoare activități în domeniul asigurărilor, în condițiile legislației abrogate prin această lege, este autorizat să își continue activitatea pentru următoarele 12 luni, termen în care se va conforma reglementărilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Asigurătorii care își încetează activitatea ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi și nu au procedat la efectuarea transferului de portofoliu, în condițiile prevăzute la art. 23, rămân răspunzători pentru obligațiile asumate. Modificări (1)

(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi societățile mutuale care desfășoară o activitate de asigurare la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să solicite și să obțină autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 12. Modificări (1)

(4) Prevederile art. 13 și 36 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(5) Până la aprobarea noului plan de conturi, specific activității de asigurare, la determinarea veniturilor asigurătorului vor fi luate în considerare primele efectiv încasate.

(6) În termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu avizul Ministerului Finanțelor, va elabora noul plan de conturi și metodologia contabilă specifică activității de asigurare.

(7) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va apela în primul an de la înființare, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, dotare și funcționare, cu titlu de împrumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguraților, constituit în baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România; împrumutul se va rambursa pe măsura obținerii surselor de finanțare, constituite conform prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Art 34 Intermediarii în asigurări
Art 35 Intermediarii în asigurări
Art 36 Intermediarii în asigurări
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
Art 39 Răspunderi și sancțiuni
Art 40 Răspunderi și sancțiuni
Art 41 Răspunderi și sancțiuni
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...