Art 39 Răspunderi și sancțiuni | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 39.
- Referințe (1), Jurisprudență

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a normelor adoptate în aplicarea acesteia se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și se sancționează de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Constituie contravenții, dacă, potrivit condițiilor în care au fost săvârșite, nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, nerespectarea următoarelor prevederi: Modificări (2), Jurisprudență

a) păstrarea activelor în România, conform prevederilor art. 18; Modificări (1), Jurisprudență

b) conducerea activității, conform prevederilor art. 20; Modificări (2)

c) aprobarea prealabilă a acționarilor semnificativi și a persoanelor semnificative ale asigurătorului, conform prevederilor art. 5 lit. e); Modificări (4), Jurisprudență

d) ținerea evidențelor și transmiterea rapoartelor de către asigurători și brokeri de asigurare, în condițiile prevăzute de lege sau de normele adoptate în aplicarea acesteia; Modificări (1), Jurisprudență

e) menținerea capitalului social minim și a marjei de solvabilitate, conform prevederilor art. 16 și 35; Modificări (2)

f) constituirea și menținerea rezervelor tehnice, conform prevederilor art. 21; Jurisprudență

g) acoperirea rezervelor tehnice prin categoriile de active admisibile, conform prevederilor art. 22; Modificări (1)

h) transferul de portofoliu, conform prevederilor art. 23; Jurisprudență

i) fondul asigurărilor de viață și administrarea acestuia, conform prevederilor art. 26 și 27; Modificări (2)

j) protejarea intereselor asiguraților care au polițe de asigurări de viață, conform prevederilor art. 28; Modificări (2)

k) activitatea agenților de asigurare, conform prevederilor art. 34 alin. (3); Modificări (2), Jurisprudență

l) activitatea brokerilor de asigurare, conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. d), e), f) și alin. (9); Jurisprudență

m) reclama și publicitatea prevăzute la art. 38 alin. (1). Modificări (1), Jurisprudență

(3) Săvârșirea cu intenție sau din culpă, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (2) se sancționează cu: Modificări (1), Jurisprudență

a) avertisment scris; Jurisprudență

b) limitarea operațiunilor;

c) amendă aplicabilă: asigurătorilor, de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; brokerilor de asigurare, de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; administratorilor, directorilor, directorilor executivi sau cenzorilor, între 1-6 salarii medii pe societate, din luna precedentă, la data constatării faptei; Modificări (5), Jurisprudență

d) interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activității de asigurare pentru una sau mai multe categorii de asigurări, iar pentru brokerii de asigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activității definite la art. 2 pct. 6; Modificări (1), Referințe (5), Jurisprudență

e) retragerea autorizației. Modificări (5), Referințe (5), Jurisprudență, Proceduri (1)

(4) Sancțiunea amenzii poate fi aplicată cumulativ cu oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin. (3) lit. d) și e). Jurisprudență

(5) Decizia de sancționare este semnată de președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și produce efecte la data comunicării sale persoanei sancționate.

(6) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului. Jurisprudență

(7) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă. Jurisprudență

(8) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei desfășurarea activității de asigurare în sau din România, conform prevederilor art. 2 pct. 1, săvârșită de orice persoană fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Modificări (4), Jurisprudență

(9) Cuantumul amenzilor stabilite prin prezenta lege se actualizează periodic prin decizii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în funcție de indicele prețurilor comunicat de Comisia Națională pentru Statistică. Modificări (1), Jurisprudență

(10) Amenzile stabilite prin această lege și aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se fac venituri la bugetul de stat. Modificări (1)

(11) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Art 29 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 30 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 31 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 32 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 33 Intermediarii în asigurări
Art 34 Intermediarii în asigurări
Art 35 Intermediarii în asigurări
Art 36 Intermediarii în asigurări
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
Art 39 Răspunderi și sancțiuni
Art 40 Răspunderi și sancțiuni
Art 41 Răspunderi și sancțiuni
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Proceduri:
Procedură privind obținerea autorizației de funcționare de către brokerul de asigurare
;
se încarcă...