Art 30 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor -
Art. 30.
-

(1) În cazul în care constată că măsurile prevăzute la art. 29 nu au dat rezultate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, în vederea prevenirii insolvabilității unui asigurător, să solicite Curții de Apel București numirea unui administrator special pentru acel asigurător.

(2) Dacă Curtea de Apel București constată că asigurătorul nu își poate îndeplini obligațiile de plată sau că activitățile sale nu sunt gestionate cu respectarea normelor prudențiale specifice, poate dispune ca afacerile și bunurile asigurătorului să fie administrate de un administrator special.

(3) Curtea de Apel București se va pronunța, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 7 zile de la solicitare.

(4) Decizia Curții de Apel București este definitivă, iar citarea părților nu este obligatorie.

(5) Sarcinile, răspunderile, limitele împuternicirii și salariul administratorului special, precum și orice alte probleme legate direct sau indirect de prevederile prezentului articol vor fi reglementate prin norme.

(6) După numirea unui administrator special, în condițiile prezentei legi:

a) toate atribuțiile legale ale acționarilor semnificativi și ale persoanelor semnificative ale asigurătorului vor fi suspendate și vor fi transferate administratorului special pe durata numirii sale;

b) atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile acționarilor semnificativi și ale persoanelor semnificative ale asigurătorului, după aplicarea prevederilor lit. a), se stabilesc prin norme.

(7) Pe perioada numirii administratorului special se suspendă dreptul de vot în privința numirii și revocării administratorilor și dreptul la dividende al acționarilor, activitatea consiliului de administrație și a cenzorilor, precum și dreptul la remunerație al consiliului de administrație și al cenzorilor.

(8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va solicita Curții de Apel București revocarea dispoziției date în condițiile alin. (2), iar aceasta poate revoca dispoziția, dacă constată că măsura nu mai este necesară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Art 20 Activitatea asigurătorilor
Art 21 Activitatea asigurătorilor
Art 22 Activitatea asigurătorilor
Art 23 Activitatea asigurătorilor
Art 24 Activitatea asigurătorilor
Art 25 Activitatea asigurătorilor
Art 26 Activitatea de asigurare de viață
Art 27 Activitatea de asigurare de viață
Art 28 Activitatea de asigurare de viață
Art 29 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 30 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 31 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 32 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 33 Intermediarii în asigurări
Art 34 Intermediarii în asigurări
Art 35 Intermediarii în asigurări
Art 36 Intermediarii în asigurări
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
Art 39 Răspunderi și sancțiuni
Art 40 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...