Art 27 Activitatea de asigurare de viață | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activitatea de asigurare de viață -
Art. 27.
-

(1) Administrarea asigurărilor de viață și a fondului asigurărilor de viață aferent, inclusiv investirea și evaluarea activelor, calculul rezervelor matematice se vor efectua potrivit reglementărilor stabilite prin norme. Modificări (1)

(2) Asigurătorul care exercită o activitate de asigurare de viață este obligat:

a) să inițieze examinarea activității de asigurare de viață, constând din calcularea, conform principiilor fundamentale și general acceptate ale calculului actuarial, a obligațiilor aferente fondului asigurărilor de viață și a rezervelor matematice necesare, precum și o apreciere asupra concordanței dintre fondul asigurărilor de viață și activele aferente; examinarea se efectuează la fiecare 12 luni sau la intervale mai scurte, dacă Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră necesar, de către persoane propuse de asigurător, care au o calificare adecvată pentru aceasta și care sunt aprobate în acest sens de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; Modificări (1)

b) să redacteze un raport asupra rezultatelor examinărilor prevăzute la lit. a), denumit în prezenta lege raport asupra asigurărilor de viață, ale cărui formă, conținut al informațiilor, documentelor și detaliilor suplimentare, precum și mod de certificare sunt stabilite prin norme;

c) să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor o copie de pe raportul asupra asigurărilor de viață într-un interval de 4 luni de la data la care s-a făcut examinarea sau într-un interval mai mare, dacă termenul a fost aprobat în scris de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în urma unei solicitări scrise și temeinic motivate, primită de la asigurător;

d) să furnizeze informațiile, documentele și detaliile suplimentare, în forma pe care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor o consideră necesară, pentru evaluarea fondului asigurărilor de viață și a situației financiare a acestuia, după depunerea raportului asupra asigurărilor de viață la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Art 17 Activitatea asigurătorilor
Art 18 Activitatea asigurătorilor
Art 19 Activitatea asigurătorilor
Art 20 Activitatea asigurătorilor
Art 21 Activitatea asigurătorilor
Art 22 Activitatea asigurătorilor
Art 23 Activitatea asigurătorilor
Art 24 Activitatea asigurătorilor
Art 25 Activitatea asigurătorilor
Art 26 Activitatea de asigurare de viață
Art 27 Activitatea de asigurare de viață
Art 28 Activitatea de asigurare de viață
Art 29 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 30 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 31 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 32 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 33 Intermediarii în asigurări
Art 34 Intermediarii în asigurări
Art 35 Intermediarii în asigurări
Art 36 Intermediarii în asigurări
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...