Art 20 Activitatea asigurătorilor | Lege 32/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Activitatea asigurătorilor -
Art. 20.
-

(1) Asigurătorul trebuie să își conducă activitatea, cu respectarea normelor prudențiale specifice, conform practicilor în asigurări și să prevadă: Jurisprudență

a) organizarea și desfășurarea activității cu prudență și profesionalism, în concordanță cu natura și mărimea activității prestate;

b) încadrarea unui număr suficient de persoane care îndeplinesc condițiile de pregătire și de competență profesională. Modificări (1)

(2) Asigurătorul, pentru asigurările facultative practicate, trebuie să elaboreze:

a) propriile condiții de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;

b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica condițiile de asigurare, în funcție de opțiunea proprie sau de cea a asiguratului;

c) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare;

d) propriile reglementări și instrucțiuni de constatare și lichidare a daunelor, în strictă concordanță cu prevederile cuprinse în condițiile și în clauzele de asigurare;

e) reglementări interne privind constituirea și menținerea rezervelor tehnice, în funcție de propriul sistem de evidență operativă, cu respectarea normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Asigurătorul are obligația: Jurisprudență

a) să conducă evidența contabilă și operativă, care să permită:

- întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurări, în scopul de a stabili dacă activitatea sa în ansamblu este rentabilă;

b) să supravegheze activitatea unităților din subordine și a agenților săi, astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfășurată de asigurător; Modificări (1), Jurisprudență

c) să își organizeze procedurile de control intern, astfel încât să îndeplinească prevederile legale. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/2000:
Art 10 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Art 11 Autorizarea asigurătorilor
Art 12 Autorizarea asigurătorilor
Art 13 Autorizarea asigurătorilor
Art 14 Autorizarea asigurătorilor
Art 15 Autorizarea asigurătorilor
Art 16 Activitatea asigurătorilor
Art 17 Activitatea asigurătorilor
Art 18 Activitatea asigurătorilor
Art 19 Activitatea asigurătorilor
Art 20 Activitatea asigurătorilor
Art 21 Activitatea asigurătorilor
Art 22 Activitatea asigurătorilor
Art 23 Activitatea asigurătorilor
Art 24 Activitatea asigurătorilor
Art 25 Activitatea asigurătorilor
Art 26 Activitatea de asigurare de viață
Art 27 Activitatea de asigurare de viață
Art 28 Activitatea de asigurare de viață
Art 29 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
Art 30 Redresarea, reorganizarea și lichidarea asigurătorilor
;
se încarcă...