Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1191/1969 privind acțiunea statelor membre în ceea ce privește obligațiile inerente noțiunii de serviciu public în domeniul transportului feroviar, rutier și naval
Număr celex: 31969R1191

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iunie 1969

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL
nr. 1191/69 (CEE) AL CONSILIULUI
din 26 iunie 1969
privind acțiunea statelor membre în ceea ce privește obligațiile
inerente noțiunii de serviciu public în domeniul transportului
feroviar, rutier și naval

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 75 și 94,

având în vedere Decizia Consiliului din 13 mai 1965 privind armonizarea unor prevederi cu efecte asupra concurenței în domeniul transportului feroviar, rutier și naval1,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

___________

1 JO 88, 24.5.1965, p. 1500/65.

2 JO C 27, 28.3.1968, p. 18.

3 JO C 49, 17.5.1968, p. 15.

întrucât unul din obiectivele politicii comune în domeniul transporturilor este eliminarea disparităților care se manifestă prin impunerea de către statele membre a unor obligații inerente noțiunii de serviciu public către întreprinderile de transport, care pot denatura substanțial condițiile de concurență;

întrucât, în consecință, este necesar să se elimine obligațiile de serviciu public definite în prezentul regulament; întrucât, totuși, menținerea acestora este indispensabilă în anumite cazuri pentru a garanta prestarea de servicii de transport suficiente; întrucât prestarea se apreciază în funcție de oferta și cererea de transport existente, precum și de nevoile colectivității;

întrucât măsurile de eliminare nu se aplică la tarifele și la condițiile de transport impuse întreprinderilor în domeniul transporturilor de călători în beneficiul uneia sau mai multor categorii sociale speciale;

întrucât, pentru aplicarea acestor măsuri, trebuie să se definească diferitele obligații de serviciu public vizate de prezentul regulament; întrucât aceste obligații cuprind obligația de a exploata, obligația de a transporta și obligația tarifară;

întrucât este necesar să se lase în sarcina statelor membre adoptarea, din proprie inițiativă, a măsurilor de eliminare sau de menținere a unor obligații de serviciu public; întrucât, totuși, aceste obligații sunt susceptibile să antreneze unele cheltuieli pentru întreprinderile de transport, acestea trebuie să poată prezenta autorităților competente din statele membre cereri de eliminare a acestei obligații;

întrucât este oportun să se prevadă că întreprinderile de transport nu pot să prezinte cereri de eliminare a obligațiilor de serviciu public decât dacă aceste obligații atrag pentru ele dezavantaje economice stabilite conform metodelor comune definite în prezentul regulament;

întrucât, în vederea ameliorării exploatării, întreprinderile de transport trebuie să aibă posibilitatea de a propune în cererea lor utilizarea altor tehnici de transport mai bine adaptate la trafic;

întrucât, hotărând menținerea unor obligații de serviciu public, autoritățile competente din statele membre trebuie să-și poată însoți decizia de condiții capabile să îmbunătățească randamentul prestațiilor în cauză; întrucât este necesar ca autoritățile competente, hotărând eliminarea unei obligații de serviciu public, să poată totuși prevedea, pentru garantarea prestării unor servicii de transport suficiente, introducerea unui serviciu înlocuitor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...