Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni -
SECȚIUNEA a 4-a
Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (22), Reviste (4)

În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (31)

b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; Referințe în jurisprudență (43)

c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (192), Reviste (5)

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (39), Reviste (2)

e) infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (1)

f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Referințe în jurisprudență (9)

g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

h) infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (7)

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a. Modificări (1)

Art. 18. - Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

(1) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal pentru aceste infracțiuni, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (56), Reviste (1)

(2) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11)

(3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. Referințe în jurisprudență (11)

(4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, al căror maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. h) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, al căror maxim se majorează cu 2 ani. Referințe în jurisprudență (2)

(6) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. i) se sancționează, după caz, cu pedepsele prevăzute la art. 312, 279 sau 329 din Codul penal. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Categorii de infracțiuni
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Dispoziții comune
Reviste:
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Infracțiunile de corupție
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
;
se încarcă...