Infracțiuni de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni -
SECȚIUNEA a 2-a
Infracțiuni de corupție Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (15)

Infracțiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal și de trafic de influență - prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârșită de o persoană care, potrivit legii, are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârșirea infracțiunii de către un funcționar cu atribuții de control. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Fapta de dare de mită săvârșită față de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau față de un funcționar cu atribuții de control se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Jurisprudență

(3) Infracțiunile de primire de foloase necuvenite și trafic de influență, dacă au fost săvârșite de una dintre persoanele menționate la alin. (1) și (2), se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 256 din Codul penal, respectiv la art. 257 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile art. 254-257 din Codul penal se aplică și managerilor, directorilor, administratorilor și cenzorilor societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, ai regiilor autonome și ai oricăror alți agenți economici. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2)

În cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta secțiune, dacă sunt săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale ori schimburile sau investițiile internaționale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infracțiuni se majorează cu 5 ani.

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Categorii de infracțiuni
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Dispoziții comune
Reviste:
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Confiscarea extinsă
13. Radierea din tabloul experților contabili ca urmare a condamnării penale. Necesitatea unei proceduri disciplinare
Luarea de mită: despre normele legale de încadrare a faptei
I. Dare de mită. Elementul circumstanțial agravant referitor la săvârșirea infracțiunii în raport cu un funcționar având atribuții de control. Condiții II. a) Dezincriminare. Mecanisme de producere. b) Activitatea legii penale și retroactivitatea legii penale de dezincriminare. Incompatibilitate
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Control judiciar. Cerere de modificare. Condiții de admitere. încuviințarea părăsirii țării
Avocat. Suspendarea din profesie. Verificarea de către instanța de contencios administrativ a legalității actului administrativ atacat, ceea ce presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat și a respectării procedurii și etapelor de adoptare a acestuia, însă, nu și un control de oportunitate
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie în Dosarul nr. 196/36/2015
;
se încarcă...