Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni -
SECȚIUNEA a 3-a
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 10. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare sau de gestionare; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11)

b) acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

c) utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10)

Art. 11. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (6), Librăria Indaco (3)

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (39), Reviste (2), Comentarii expert (1)

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (2)

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (8), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație și care folosește influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 14. -

Dacă faptele prevăzute la art. 12 și 13 sunt săvârșite în condițiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 3 ani.

Art. 15. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (6), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezenta secțiune se pedepsește. Comentarii expert (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Dacă faptele prevăzute în prezenta secțiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile stabilite în aceste legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Elementul material (actul de conduită interzis) - Dragoman Simona
1. În prima modalitate normativă, elementul material al laturii obiective a infracțiunii prevăzute la art. 12 lit. a) îl constituie efectuarea de operațiuni financiare, și NU efectuarea de acte de comerț.
Simpla efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 12 lit. a), ci numai efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă o astfel de incompatibilitate este prevăzută de lege.
[ Mai mult... ]

Neconstituționalitatea tentativei la infracțiunea de abuz în serviciu - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 22.06.2017, “Curtea Constituțională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportate la art.13 indice 2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sunt neconstituționale.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței judecătorești care a sesizat CCR, respectiv Curții de Apel Alba Iulia – Secția penală.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Categorii de infracțiuni
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Dispoziții comune
Reviste:
Infracțiunile de corupție
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Despre excluderea operatorului economic din procedura de achiziție
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
Sancționarea faptelor de corupție
CCR: Despre modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Incriminarea faptelor de corupție ale funcționarilor publici în favoarea terților, promulgată de președinte după o decizie a CCR
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență - Ediția a II-a
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Teste-grilă. Drept penal si procedură penală - Editia a VI-a
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 458/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
;
se încarcă...