Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni -
SECȚIUNEA a 3-a
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare sau de gestionare; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

c) utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (6)

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație și care folosește influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 14. -

Dacă faptele prevăzute la art. 12 și 13 sunt săvârșite în condițiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 3 ani.

Art. 15. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (7)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezenta secțiune se pedepsește. Comentarii expert (1)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Dacă faptele prevăzute în prezenta secțiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile stabilite în aceste legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Elementul material (actul de conduită interzis) - Dragoman Simona
1. În prima modalitate normativă, elementul material al laturii obiective a infracțiunii prevăzute la art. 12 lit. a) îl constituie efectuarea de operațiuni financiare, și NU efectuarea de acte de comerț.
Simpla efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 12 lit. a), ci numai efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă o astfel de incompatibilitate este prevăzută de lege.
[ Mai mult... ]

Neconstituționalitatea tentativei la infracțiunea de abuz în serviciu - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 22.06.2017, “Curtea Constituțională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art.15 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportate la art.13 indice 2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sunt neconstituționale.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței judecătorești care a sesizat CCR, respectiv Curții de Apel Alba Iulia – Secția penală.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Categorii de infracțiuni
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Dispoziții comune
Reviste:
Infracțiunile de corupție
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Despre excluderea operatorului economic din procedura de achiziție
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
Sancționarea faptelor de corupție
Neconstituționalitatea instituirii unor privilegii pentru persoanele care exercită atribute de autoritate publică, precum și a instituirii unui tratament juridic diferit pentru persoane aflate în aceeași situație juridică. Aspecte jurisprudențiale cu referire specială la notarii publici
CCR: Despre modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 458/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
;
se încarcă...