Dispoziții generale | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (23), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică următoarelor persoane: Referințe în jurisprudență (2)

a) care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

c) care exercită atribuții de control, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) și b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

f) care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație; Referințe în jurisprudență (2)

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condițiile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Dispoziții generale
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Infracțiuni
Dispoziții procedurale
Dispoziții finale
Reviste:
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
Infracțiunile de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Referințe în cărți:
Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență - Ediția a II-a
;
se încarcă...