Art 17 Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni - Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (4)

În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13: Modificări (1), Jurisprudență

a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; Jurisprudență

c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (7)

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; Jurisprudență

g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Jurisprudență

h) infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Art 7 Infracțiuni de corupție
Art 8 Infracțiuni de corupție
Art 9 Infracțiuni de corupție
Art 10 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 11 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 12 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 13 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 14 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 15 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 16 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 17 Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Art 18 Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Art 19 Dispoziții comune
Art 20 Dispoziții comune
Art 21 Dispoziții generale
Art 22 Dispoziții generale
Art 23 Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Art 24 Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Art 25 Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Art 26 Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Art 27 Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor
Reviste:
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Infracțiunile de corupție
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Evoluția reglementării faptelor de corupție în codurile penale române
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
1. Circumstanțe atenuante judiciare. Condiții. Obligații ale instanței. 2. Sancțiunea depășirii termenului de formulare a cererii de constituire ca parte civilă. Inadmisibilitate. Obiect și condiții
Sinteză teoretică a jurisprudenței Curții de Apel Alba Iulia în materie penală (2014 – semestrul I 2015)
;
se încarcă...