Art 12 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni - Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție -
Art. 12.
- Jurisprudență, Reviste (6)

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Elementul material (actul de conduită interzis) - Dragoman Simona
1. În prima modalitate normativă, elementul material al laturii obiective a infracțiunii prevăzute la art. 12 lit. a) îl constituie efectuarea de operațiuni financiare, și NU efectuarea de acte de comerț.
Simpla efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 12 lit. a), ci numai efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă o astfel de incompatibilitate este prevăzută de lege.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Art 2 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 3 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 4 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 5 Categorii de infracțiuni
Art 6 Infracțiuni de corupție
Art 7 Infracțiuni de corupție
Art 8 Infracțiuni de corupție
Art 9 Infracțiuni de corupție
Art 10 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 11 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 12 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 13 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 14 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 15 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 16 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 17 Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Art 18 Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
Art 19 Dispoziții comune
Art 20 Dispoziții comune
Art 21 Dispoziții generale
Art 22 Dispoziții generale
Reviste:
Sancționarea faptelor de corupție
Infracțiunile de corupție
CCR: Despre modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Incriminarea faptelor de corupție ale funcționarilor publici în favoarea terților, promulgată de președinte după o decizie a CCR
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică
Faptele (actele) de comerț în condițiile unificării dreptului privat. Necesitatea reconfigurării legislative a faptelor (actelor) de comerț/The Deeds (Acts) of Trade Under the Conditions of Unification of Private Law. The Need for Legislative Reconfiguration of Deeds (Acts)
Câteva probleme controversate și actuale privind camera preliminară (I)
;
se încarcă...