Art 1 Dispoziții generale | Lege 78/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică următoarelor persoane: Jurisprudență

a) care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) care exercită atribuții de control, potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit. a) și b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la: operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale; Jurisprudență, Reviste (1)

f) care dețin o funcție de conducere într-un partid sau într-o formațiune politică, într-un sindicat, într-o organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație; Jurisprudență

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condițiile prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 78/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 3 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 4 Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupție
Art 5 Categorii de infracțiuni
Art 6 Infracțiuni de corupție
Art 7 Infracțiuni de corupție
Art 8 Infracțiuni de corupție
Art 9 Infracțiuni de corupție
Art 10 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Art 11 Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
Reviste:
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
Infracțiunile de corupție
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Unele considerații teoretice referitoare la infracțiunea de compromitere a intereselor justiției (art. 277 C. pen.)
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
;
se încarcă...