Consiliul Comunităților Europene

Regulamentul nr. 574/1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității
Număr celex: 31972R0574

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (6), Jurisprudență relevantă

În vigoare de la 27 martie 1972

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CEE) nr. 574/72 AL CONSILIULUI
din 21 martie 1972
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a
salariaților și membrilor familiilor acestora care se
deplasează în interiorul Comunității

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 2, 7 și 51;

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului1 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților și familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în special articolul 97;

având în vedere propunerea Comisiei adoptată după consultarea Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți;

având în vedere avizul Parlamentului European;

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social;

întrucât Regulamentul nr. 32 privind securitatea socială a lucrătorilor migranți, înlocuit de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 în care articolul 99 a abrogat, de asemenea, Regulamentul nr. 43 care a stabilit normele de aplicare și a completat dispozițiile Regulamentului nr. 3 privind securitatea socială a lucrătorilor migranți, este necesar să se prevadă norme de aplicare adaptate noilor reguli de fond și experienței dobândite într-o perioadă de doisprezece ani în aplicarea acestor texte;

întrucât este necesar, în special, să se precizeze care sunt instituțiile competente ale fiecărui stat membru, documentele care trebuie furnizate și formalitățile ce trebuie îndeplinite de către persoanele în cauză, pentru a beneficia de prestații, normele de control administrativ și medical, precum și condițiile de rambursare a prestațiilor acordate de instituția unui stat membru în numele instituției unui alt stat membru, precum și atribuțiile Comisiei de audit;

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 149, 5.7.1971, p. 2.

2 JO L 30, 16.12.1958, p. 561/58.

3 JO L 30, 16.12.1958, p. 597/58.

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a) "Regulament" reprezintă Regulamentul (CEE) nr. 1408/71;

(b) "Regulament de aplicare" reprezintă prezentul regulament;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...