Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind apropierea legislației statelor membre referitoare la protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului
Număr celex: 31980L0987

Modificări (...), Reviste (6)

În vigoare de la 28 octombrie 1980

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 80/987/CEE
din 20 octombrie 1980
privind apropierea legislației statelor membre referitoare
la protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului

CONSILIUL COMUNITĂȚII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3

întrucât este necesară asigurarea protecției salariaților în cazul insolvabilității angajatorului, în special pentru a garanta plata drepturilor lor neachitate, luând în considerare și necesitatea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate în cadrul Comunității;

întrucât se mențin diferențe între statele membre în ceea ce privește gradul de protecție a salariaților în cazul insolvabilității angajatorului; întrucât ar trebui făcute eforturi în vederea reducerii acestor diferențe, care pot avea efecte directe asupra funcționării pieței comune;

întrucât ar trebui, prin urmare, ca armonizarea legislației în acest domeniu să fie promovată în paralel cu menținerea progreselor deja realizate conform art. 117 din Tratat;

întrucât piața muncii din Groenlanda este fundamental diferită de cea din alte regiuni ale Comunității, datorită poziției sale geografice și a structurii actuale a locurilor de muncă în regiune;

întrucât, în măsura în care Republica Elenă va deveni membră a Comunității Economice Europene la 1 ianuarie 1981 în conformitate cu actul privind condițiile de aderare a Republicii Elene și de modificare a tratatelor, este indicat ca anexa prezentei directive să prevadă la titlul "Grecia" acele categorii de salariați ale căror drepturi pot fi excluse în conformitate cu art. 1 alin. (2) din directivă,

___________

1 JO C 135, 09.06.1978, p. 2.

2 JO C 39, 12.02.1979, p. 26.

3 JO C 105, 26.04.1979, p. 15.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

1. Prezenta directivă se aplică drepturilor salariaților care decurg din contracte de muncă sau raporturi de muncă încheiate cu angajatori care sunt în stare de insolvabilitate în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1). Reviste (2)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Trimitere preliminară - Directivele 80/987/CEE și 2002/74/CE - Insolvabilitatea angajatorului - Protecția lucrătorilor salariați - Plata drepturilor salariale neachitate ale lucrătorilor - Stabilirea instituției de garantare competente - Garanție mai favorabilă în temeiul dreptului național - Posibilitate de a se prevala de această garanție
Politică socială - Protecția lucrătorilor - Insolvabilitatea angajatorului - Directiva 80/987/CEE - Obligația de a plăti totalitatea creanțelor în limita unui plafon prestabilit - Natura creanțelor lucrătorului față de instituția de garantare - Termen de prescripție
;
se încarcă...