Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 891/1982 dată în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind divizarea societăților anonime
Număr celex: 31982L0891

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (4), Doctrine (1)

În vigoare de la 31 decembrie 1982 până la 19 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A ȘASEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 17 decembrie 1982
în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind divizarea
societăților anonime
(82/891/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54 alin. (3) lit. (g),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât coordonarea prevăzută în art. 54 alin. (3) lit. (g) și în Programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire4 a început cu Directiva 68/151/CEE5;

întrucât coordonarea a continuat, în ceea ce privește constituirea societăților anonime și menținerea și modificarea capitalului acestora, cu Directiva 77/91/CEE6, în ceea ce privește conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, cu Directiva 78/660/CEE7 și, în ceea ce privește fuziunile societăților anonime, cu Directiva 78/855/CEE8;

întrucât Directiva 78/855/CEE reglementează doar fuziunile societăților anonime și anumite operațiuni asimilate fuziunilor; întrucât, cu toate acestea, propunerea Comisiei viza, de asemenea, operațiunile de divizare; întrucât Parlamentul European și Comitetul Economic și Social s-au pronunțat în favoarea reglementării unor astfel de operațiuni;

întrucât, datorită similitudinilor care există între operațiunile de fuziune și divizare, riscurile ca garanțiile oferite în ceea ce privește fuziunile de Directiva 78/855/CEE să fie eludate pot fi evitate doar dacă adoptă dispoziții pentru o protecție echivalentă în cazul divizărilor;

întrucât protejarea intereselor asociaților și terților impune coordonarea legislațiilor statelor membre privind divizările societăților anonime, dacă statele membre permit astfel de operațiuni;

întrucât, în contextul acestei coordonări, este deosebit de important ca acționarii societăților implicate într-o divizare să fie informați în mod corespunzător și cât mai obiectiv posibil și ca drepturile acestora să fie protejate în mod adecvat;

întrucât protejarea drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de unități este în prezent reglementată de Directiva 77/187/CEE9;

întrucât creditorii, deținători de obligațiuni sau nu, precum și titularii altor drepturi asupra societăților implicate într-o divizare trebuie protejați astfel încât divizarea să nu le afecteze negativ interesele;

întrucât publicitatea prevăzută de Directiva 68/151/CEE trebuie extinsă pentru a include divizările, astfel încât terții să fie informați corespunzător;

întrucât garanțiile oferite asociaților și terților în legătură cu divizările trebuie extinse pentru a include anumite practici juridice care, în punctele esențiale, sunt similare cu divizările, astfel încât obligația de a asigura această protecție să nu poată fi eludată;

întrucât pentru a asigura certitudinea juridică în raporturile dintre societățile implicate într-o divizare, între acestea și terți și între asociați, trebuie limitate cazurile de nulitate și trebuie să se prevadă, pe de o parte, principiul rectificării, ori de câte ori este posibil și, pe de altă parte, un termen scurt pentru invocarea nulității,

___________

1 JO C 89, 14.07.1970, p. 20.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...