Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind măsurile de protecție operațională a lucrătorilor externi expuși riscului radiațiilor ionizante în timpul activităților desfășurate în zone controlate (90/641/Euratom)
Număr celex: 31990L0641

Modificări (1)

În vigoare de la 13 decembrie 1990 până la 05 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 4 decembrie 1990
privind măsurile de protecție operațională a lucrătorilor externi
expuși riscului radiațiilor ionizante în timpul activităților
desfășurate în zone controlate
(90/641/Euratom)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 31 și 32,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată în urma consultării unui grup de persoane numite de Comitetul științific și tehnic dintre experții științifici ai statelor membre, conform art. 31 din Tratat,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât art. 2 lit. (b) din Tratat prevede stabilirea de către Comunitate a unor norme uniforme de securitate în vederea protejării sănătății lucrătorilor și a populației și pentru a garanta aplicarea lor în conformitate cu procedurile prevăzute în titlul II capitolul III din Tratat;

întrucât, la 2 februarie 1959, Consiliul a adoptat directive de stabilire a normelor de bază pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (3), modificate de Directivele 80/836/Euratom (4) și 84/467/Euratom (5);

întrucât titlul VI din Directiva 80/836/Euratom stabilește principiile fundamentale care reglementează măsurile de protecție a lucrătorilor expuși;

întrucât art. 40 alin. (1) din directiva respectivă prevede că fiecare stat membru trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția eficientă a lucrătorilor expuși;

întrucât art. 20 și 23 din directiva menționată stabilesc o clasificare a zonelor de lucru și a categoriilor de lucrători expuși în funcție de nivelul de expunere;

întrucât lucrătorii care desfășoară activități într-o zonă controlată în sensul art. 20 și 23 pot aparține personalului operatorului sau pot fi lucrători externi;

întrucât art. 3 din Directiva 80/836/Euratom privind activitățile menționate la art. 2 din aceeași directivă prevede că respectivele activități trebuie raportate sau supuse unei autorizări prealabile în cazurile stabilite de fiecare stat membru;

întrucât lucrătorii externi ar putea fi expuși succesiv la radiații ionizante în mai multe zone controlate din unul și același stat membru sau din mai multe state membre; întrucât aceste condiții specifice de lucru impun un sistem corespunzător de monitorizare radiologică;

întrucât, prin intermediul unor dispoziții comune, orice sistem de monitorizare radiologică pentru lucrătorii externi trebuie să ofere o protecție echivalentă cu cea oferită pentru lucrătorii permanenți ai operatorului;

întrucât, până la introducerea unui sistem comunitar uniformizat, trebuie luate în considerare sistemele de monitorizare radiologică pentru lucrătorii externi care ar putea exista deja în statele membre;

întrucât, pentru a optimiza protecția lucrătorilor externi, trebuie definite clar obligațiile întreprinderilor și operatorilor externi, fără a aduce atingere contribuției pe care lucrătorii externi ar trebuie să o aducă la propria lor protecție;

întrucât sistemul de radioprotecție a lucrătorilor externi se aplică, în măsura posibilului, și lucrătorilor care desfășoară activități independente și care au statut de întreprindere externă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...