Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale
Număr celex: 31985L0577

Modificări (...), Reviste (2), Doctrine (2)

În vigoare de la 31 decembrie 1985

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 85/577/CEE
din 20 decembrie 1985
privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate
în afara spațiilor comerciale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special, art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât este practica actuală comercială din statele membre de a încheia contracte sau angajamente unilaterale între un comerciant și un consumator în afara sediilor comerciale ale respectivului comerciant, iar aceste contracte sau angajamente unilaterale fac obiectul legislațiilor diferite ale statelor membre;

întrucât o neconcondanță între aceste legislații poate avea incidență directă asupra funcționării pieței comune; întrucât ar trebui, în consecință, să se înceapă procesul armonizării legislative în acest domeniu;

întrucât programul preliminar al Comunității Economice Europene privind politica de protecție și informare a consumatorilor4 prevede la punctele 24 și 25, în special, că trebuie protejați consumatorii, prin intermediul măsurilor corespunzătoare, împotriva practicilor comerciale abuzive din domeniul vânzărilor din ușă în ușă; întrucât cel de-al doilea program al Comunității Economice Europene privind politica de protecție și informare a consumatorilor5, a confirmat că acțiunile și prioritățile programului preliminar ar fi trebuit continuate,

întrucât contractele încheiate în afara sediilor comerciale ale comerciantului se caracterizează prin faptul că inițiativa negocierilor îi aparține, de obicei, comerciantului, iar consumatorul nu este deloc pregătit pentru asemenea negocieri și că a fost luat pe nepregătite; întrucât, de multe ori, consumatorul nu poate nici să compare calitatea și prețul ofertei cu alte oferte; întrucât se ține cont de elementul surpriză, nu numai în contractele încheiate în pragul ușii, ci și în alte forme de contract încheiate de comerciant în afara sediilor comerciale;

întrucât trebuie să i se dea consumatorului dreptul de a rezilia contractul într-un interval de cel puțin șapte zile, pentru a i se oferi posibilitatea de a evalua obligațiile care decurg din contract;

întrucât trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a fi informat consumatorul, în scris, cu privire la acest termen de gândire;

întrucât statele membre trebuie să-și păstreze libertatea de a menține sau de a introduce o interdicție, totală sau parțială, de încheiere a contractelor în afara sediilor comerciale, în măsura în care statele membre consideră că aceasta interdicție este în interesul consumatorilor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 22 din 29.11.1977, p. 6 și JO C 127 din 01.06.1978, p. 6.

2 JO C 241 din 10.10.1977, p. 26.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...