Consiliul Comunității Economice Europene

Directivă privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE)
Număr celex: 31967L0548

Modificări (1), Referințe (6)

În vigoare de la 16 august 1967 până la 31 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 27 iunie 1967
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și
etichetarea substanțelor periculoase
(67/548/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

___________

1 JO 209, 11.12.1965, p. 3133/65.

2 JO 11, 20.1.1960, p. 143/66.

întrucât orice reglementare privind introducerea pe piață a substanțelor și preparatelor periculoase trebuie să aibă ca obiectiv protecția populației, în special a lucrătorilor care le folosesc;

întrucât neconcordanțele dintre dispozițiile naționale ale celor șase state membre privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase au drept consecință împiedicarea schimburilor acestor substanțe și preparate în cadrul Comunității și au astfel un efect direct asupra stabilirii și funcționării pieței comune;

întrucât se impune eliminarea acestor obstacole și, pentru atingerea acestui obiectiv, este necesară o apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea;

întrucât este necesar să se rezerve, luând în considerare lucrările de pregătire care mai trebuie efectuate, pentru directivele ulterioare, apropierea dispozițiilor privind preparatele periculoase și să se limiteze prezenta directivă, din momentul respectiv, la apropierea dispozițiilor referitoare la substanțele periculoase;

întrucât, dată fiind întinderea acestui domeniu și numeroasele măsuri detaliate necesare pentru apropierea ansamblului de dispoziții referitoare la substanțele periculoase, pare util să se vizeze în primul rând apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și să se lase directivelor ulterioare apropierea dispozițiilor referitoare la utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase respective, în cazul în care se recunoaște că neconcordanțele dintre aceste dispoziții au un efect direct asupra stabilirii sau funcționării pieței comune;

întrucât apropierea dispozițiilor naționale prevăzute în prezenta directivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor art. 31 și 32 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Prezenta directivă prevede apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la:

- clasificarea

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...