Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind aditivii din furaje (70/524/CEE)
Număr celex: 31970L0524

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 14 decembrie 1970

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 23 noiembrie 1970
privind aditivii din furaje
(70/524/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 43 și 100;

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1;

având în vedere avizul Comitetul Economic și Social;

întrucât producția animalieră ocupă un loc foarte important în agricultura Comunității Economice Europene; întrucât rezultatele satisfăcătoare depind de o utilizare masivă a unor furaje adecvate, de bună calitate;

întrucât existența normelor privind furajele este esențială pentru o creștere a productivității în agricultură;

întrucât hrănirea animalelor implică tot mai mult folosirea aditivilor;

întrucât dispozițiile adoptate de statele membre, sub forma unor acte cu putere de lege sau acte administrative privind aditivii din furaje, dacă există, diferă în principiile lor de bază; întrucât, prin urmare, aceste dispoziții afectează în mod direct realizarea și funcționarea pieței comune și, din acest motiv, trebuie armonizate;

întrucât, în mod curent, termenul "aditivi" desemnează substanțele care îmbunătățesc atât furajele în care sunt încorporați, cât și nivelul producției animaliere; întrucât, din acest motiv, antibioticele trebuie considerate și ele aditivi, deoarece, dacă sunt utilizate în cantități mici, au un efect fiziologic nutritiv, deși atunci când sunt utilizate în cantități mari au efect medicinal;

întrucât aceste substanțe nu trebuie utilizate în furaje cu scopul principal de a diagnostica, trata sau preveni maladiile; întrucât ele trebuie, totuși, să fie autorizate pentru un singur scop: acela de a îmbunătăți furajele prin prevenirea deficiențelor nutriționale;

întrucât, în plus, anumite substanțe pur medicinale cum sunt coccidiostaticele ar trebui, într-o primă fază, să fie considerate aditivi în raport cu furajele deoarece mai multe state membre le-au folosit în profilaxia colectivă, în principal în fermele de păsări; întrucât, totuși, acestea vor fi analizate în continuare dacă se elaborează o directivă privind furajele medicinale;

întrucât la baza normelor din acest domeniu trebuie să stea principiul conform căruia doar aditivii enumerați în prezenta directivă pot fi conținuți în furaje și doar cu condiția de a respecta cerințele stabilite în continuare, și acești aditivi nu pot, în afara excepțiilor prevăzute, să fie utilizați altfel în cadrul hrănirii animalelor;

întrucât este necesar, la momentul autorizării aditivilor, să se garanteze că aceștia au un efect favorabil asupra caracteristicilor furajelor în care sunt adăugați sau asupra producției animaliere; întrucât aceștia nu trebuie să pericliteze nici sănătatea animală, nici pe cea umană și nici nu trebuie să dăuneze consumatorului produselor animale; întrucât, sub rezerva excepțiilor prevăzute, se recomandă să se examineze dacă asemenea aditivi nu sunt cumva folosiți în prezent pentru tratarea sau prevenirea unor boli sau dacă există încă motive serioase pentru a limita folosirea lor la scopurile medicale sau veterinare;

întrucât, dată fiind situația specială a anumitor state membre și, în special, din cauza sistemelor diferite de hrănire a animalelor, este necesar în anumite cazuri să se permită derogări de la principiile menționate anterior, într-o măsură acceptabilă din punctul de vedere al sănătății animale și umane;

întrucât statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă competența de a suspenda utilizarea anumitor aditivi sau de a micșora nivelul maxim al acestora dacă sunt amenințate sănătatea animală sau umană; întrucât, cu toate acestea, statele membre nu trebuie să facă uz de această competență pentru a împiedica libera circulație a diverselor produse;

întrucât ar trebui prevăzut ca furajele care conțin aditivi să poarte etichete speciale, astfel încât utilizatorul să cunoască natura aditivului și să fie protejat împotriva fraudei; întrucât această prevedere are drept obiect predilect furajele suplimentare ce conțin anumiți aditivi concentrați;

întrucât normele comunitare nu trebuie să se aplice furajelor destinate exportului în țări terțe, deoarece aceste țări aplică, în general, norme diferite;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...