Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite
Număr celex: 31990L0314

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (3), Doctrine (2)

În vigoare de la 23 iunie 1990 până la 30 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 90/314/CEE A CONSILIULUI
din 13 iunie 1990
privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât unul dintre principalele obiective ale Comunității este realizarea pieței interne, în cadrul căreia sectorul turistic joacă un rol esențial;

întrucât legislațiile naționale ale statelor membre privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, denumite în continuare "pachete", prezintă multe neconcordanțe, iar practicile naționale în acest domeniu diferă considerabil, ceea ce împiedică libera prestare a serviciilor turistice și denaturează concurența între operatorii din diverse state membre;

întrucât stabilirea unor norme comune privind pachetele de servicii turistice va contribui la eliminarea acestor obstacole și, în consecință, la realizarea unei piețe comune a serviciilor, ceea ce le va permite operatorilor dintr-un stat membru să își ofere serviciile și în alte state membre, iar consumatorilor, să beneficieze de condiții similare, indiferent de statul membru din care cumpără pachetul,

întrucât punctul 36 litera (b) din anexa la Rezoluția Consiliului din 19 mai 1981 privind al doilea program al Comunității Economice Europene pentru politica de protecție și informare a consumatorilor4 invită Comisia să studieze, inter alia, turismul și, dacă este cazul, să prezinte propuneri adecvate, ținând seama de semnificația lor pentru protecția consumatorilor și de efectele diferențelor care apar în legislațiile statelor membre în ceea ce privește buna funcționare a pieței comune;

întrucât în Rezoluția din 10 aprilie 19845 privind politica comunitară în domeniul turismului, Consiliul a salutat inițiativa Comisiei de a atrage atenția asupra importanței turismului și a luat notă de orientările inițiale ale Comisiei privind politica comunitară în domeniul turismului;

întrucât comunicarea adresată de Comisie Consiliului, intitulată "Impulsionarea politicii de protecție a consumatorilor", aprobată prin Rezoluția Consiliului din 6 mai 19866, include la punctul 37, între măsurile propuse de Comisie, armonizarea legislației privind pachetele turistice;

întrucât turismul joacă un rol din ce în ce mai important în economiile statelor membre; întrucât sistemul de pachete turistice reprezintă o parte fundamentală a turismului; întrucât dezvoltarea și productivitatea sectorului de pachete turistice din statele membre ar fi stimulate dacă măcar un număr minim de norme comune ar fi adoptate în vederea creării unei dimensiuni comunitare; întrucât acest lucru nu numai că ar aduce avantaje cetățenilor Comunității care ar cumpăra pachete organizate pe baza acestor norme, dar ar atrage și turiști din afara Comunității, interesați de avantajele standardelor garantate de aceste pachete;

întrucât neconcordanțele pe care le prezintă normele de protecție a consumatorilor din diferite state membre descurajează cumpărarea de pachete dintr-un stat membru de către consumatorii dintr-un alt stat membru;

întrucât acest factor de descurajare este extrem de eficient și împiedică cumpărarea de pachete din afara statului membru în care locuiesc consumatorii; întrucât acest factor de descurajare este mai eficient decât în cazul achiziționării altor servicii, ținând seama de natura specială a serviciilor furnizate în cadrul unui pachet, care implică, în general, cheltuirea în avans a unor sume importante și furnizarea de servicii într-un stat, altul decât cel în care are reședința consumatorul;

întrucât consumatorul ar trebui să beneficieze de protecția asigurată prin prezenta directivă, fie că este vorba despre o parte contractantă directă, un cesionar sau membrul unui grup în numele căruia o altă persoană a încheiat un contract referitor la un pachet turistic;

întrucât organizatorul și/sau detailistul are obligația de a se asigura că indicațiile furnizate în documentele care descriu pachetele organizate și, respectiv, vândute de aceștia nu sunt înșelătoare, iar broșurile puse la dispoziția consumatorilor conțin informații clare și precise;

întrucât consumatorii trebuie să aibă o copie a clauzelor contractuale aplicabile pachetului; întrucât acest lucru poate fi realizat prin solicitarea ca toate clauzele contractuale să fie consemnate în scris sau sub orice altă formă clară și accesibilă și ca o copie a acestora să le fie remisă;

întrucât, în anumite cazuri, consumatorul trebuie să aibă libertatea de a ceda unei terțe persoane rezervarea pe care a efectuat-o;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...