Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Ordinul nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziție publică

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018 până la 17 ianuarie 2019, fiind înlocuit prin Ordin 2717/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.170/1.450/2017

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Comisia Națională de Prognoză

Având în vedere:

- prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 33 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 alin. (3) din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și președintele Comisiei Naționale de Prognoză emit următorul ordin:

Art. 1. -

În conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire "costul cel mai scăzut", aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică, se stabilește pentru anul 2018 un nivel al acestui indicator de 4,5%.

Art. 2. -

Rata de actualizare stabilită conform art. 1 este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat.

Art. 3. -

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de atribuire se inițiază în anul 2018, iar criteriul de atribuire este "costul cel mai scăzut" rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
Bogdan Pușcaș
Președintele Comisiei Naționale de Prognoză,
Ion Ghizdeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...