Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3344/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 și a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 și 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularul "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", prevăzut în anexa nr. 1a), se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În tot cuprinsul ordinului sintagma "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" se înlocuiește cu sintagma "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume".

Art. II. -

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului sintagma "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" se înlocuiește cu sintagma "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume".

2. Punctul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

5. Se utilizează pentru depunerea la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de către persoanele fizice și juridice de sume în numerar/prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului reprezentând venituri bugetare sau alte operațiuni efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare."

3. Punctul 7 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

7. Se arhivează: «Talonul pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume» se arhivează la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului care încasează sumele în numerar, iar «Chitanța pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume» se remite contribuabilului."

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 29 decembrie 2017.

Nr. 3.344.

ANEXĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...