Guvernul României

Hotărârea nr. 960/2017 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 10 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 și 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Timiș", secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu o poziție nouă, poziția nr. 126, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș", secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziția 5: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Sediu administrativ al Primăriei și Consiliului Local Buziaș - două construcții A.1.1 și A.1.2 și teren aferent - A1"; coloana 4 "CF Nr. , nr. top" va avea următorul cuprins: "CF 401143, nr. top 458, nr. cad. 401143-C1, 401143-C2, 401143"; coloana 5 "MP" va avea următorul cuprins: "522 mp - A1.1, 146 mp - A1.2, 1.478 mp - A1"; coloana 7 "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "998.913 lei - A.1.1, 72.136 lei - A.1.2, 183.468 lei - A1"; coloana 8 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local Buziaș nr. 97 din 8.11.2017";

- la poziția 10: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Teren intravilan cu piața agroalimentară și clădire administrativă"; coloana 3 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Str. Bisericii nr. 23"; coloana 4 "CF Nr. , nr. top" va avea următorul cuprins: "CF 405960, Nr. Top 463/2, nr. cad. 405960- C1, 405960-C2, 405960"; coloana 5 "MP" va avea următorul cuprins: "240 mp - A1.1, 370 mp - A1.2, 7.455 mp - A1"; coloana 7 "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: "223.209 lei - A.1.1, 393.051 lei - A.1.2, 788.310 lei - A1, iar coloana 8 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local Buziaș Nr. 97 din 8.11.2017".

3. La anexa nr. 81 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Variaș", secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 4 "DC Drum comunal 35 Gelu-limită județ".

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 960.

ANEXĂ

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Timiș

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
126 1.3.7. Drum județean DJ 692C Teren pentru drum județean DJ 692 C, lot 1 + lot 2, cu lungime totală 4,08798 km și suprafață totală de 78.954 mp, din care:
Lot 1: km 0 + 006,487 m - km 1 + 009,695 m, suprafață - 29.586 mp
Lot 2: km 1 + 009,695 m - km 4 + 094,467 m, suprafață - 49.368 mp
2017 883.995 Domeniul public al Județului Timiș, conform HCJT nr. 169 din 30.08.2017, CF nr. 404477 Variaș, nr. cad. 404477, CF nr. 404474 Variaș, nr. cad. 404474

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...