Guvernul României

Hotărârea nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 10 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. cu același scop și care în termenul prevăzut la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, au făcut dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 13 și ale art. 31 din ordonanță.

(2) În vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice procedează la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. în sumă de 327.910,58 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile și nepurtătoare de dobândă.

(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., pe numele fiecăruia dintre cei 18 deponenți.

(4) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A.

(5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează: din suma transferată la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.

(6) Întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.

Art. 2. -

(1) În vederea recalculării despăgubirii, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) se pot adresa oricărei unități bancare a B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. cu documente doveditoare în original ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel: cec cu sumă limitată și/sau dovada transferului depozitului de la C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A., la care se adaugă un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz, precum și declarație pe propria răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.

(2) B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. reține în original documentele doveditoare ale sumei depuse și transferate de la C.E.C. - S.A.

(3) Pentru emisiunea de titluri de stat care se va efectua conform prevederilor art. 1 alin. (2), datele de emisiune și scadență se vor menționa în prospectul de emisiune a titlurilor de stat.

(4) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., iar banca evidențiază încasarea într-un cont destinat în mod special acțiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă și de comisioane, din care se vor pune la dispoziția persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.

(5) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, toți deponenții îndreptățiți, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz.

Art. 3. -

Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat sunt asigurate de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. -

În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta la ghișeele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., după caz, în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 950.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...