Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. /2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 10 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unități administrativ- teritoriale din județul Cluj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băișoara - sectoarele cadastrale nr. 42, 43, 44, 45, 93, 94, 95, 102, 119, 148, 149, 150, 152, 171 și 180;

b) unitatea administrativ-teritorială Călățele - sectoarele cadastrale nr. 1, 10, 24 și 29;

c) unitatea administrativ-teritorială Dej - sectoarele cadastrale nr. 44, 50, 52, 62 și 90;

d) unitatea administrativ-teritorială Iara - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 32, 60, 61, 62, 135, 137, 138, 221, 222 și 225;

e) unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni - sectoarele cadastrale nr. 12 și 16;

f) unitatea administrativ-teritorială Mărgău - sectoarele cadastrale nr. 32, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 100, 101 și 106;

g) unitatea administrativ-teritorială Mociu - sectoarele cadastrale nr. 18, 45, 183, 184, 195 și 196.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.590.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...