Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 7/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018 până la 31 mai 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 101/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 din Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.054/2017 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societății Comerciale GRUP DEZVOLTARE REȚELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman;

- prevederile art. 7 alin. (2) și ale art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017;

- prevederile art. 884 -888 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 33 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente desfășurării de către Societatea GAZ SUD - S.A. a activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate de distribuție pentru operarea de către Societatea GAZ SUD - S.A. a sistemului de distribuție a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, conform anexei nr. 2.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, pentru care Societatea GAZ SUD - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 3. -

(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienții casnici din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, pentru care Societatea GAZ SUD - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 4. -

Societatea GAZ SUD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru activitatea de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman, de către Societatea GAZ SUD - S.A.

Activitatea de operare a sistemului de distribuție preluat din localitatea Zimnicea
Cantitatea de energie distribuită în 2017 MWh 43.137
Venit reglementat unitar Lei/MWh 10,96
Venit total unitar Lei/MWh 8,20

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate de distribuție pentru operarea de către Societatea GAZ SUD - S.A. a sistemului de distribuție a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman

Categoria de clienți Lei/MWh
1. Tarife de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 8,34
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 8,23
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 8,13
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 8,03
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 7,93

ANEXA Nr. 3

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienții casnici din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman

Categoria de clienți Lei/MWh
B. Clienți conectați în sistemul de distribuție preluat
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 88,64
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 88,53
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 88,43

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...