Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 6/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD - S.A.

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018 până la 31 martie 2018, fiind abrogat prin Ordin 62/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2016, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A., conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Venitul unitar aferent anului 2016 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea GAZ SUD - S.A. este prevăzut în anexa nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea GAZ SUD - S.A. este prevăzut în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din cadrul localităților în care GAZ SUD - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. -

(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea GAZ SUD - S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 7. -

Societatea GAZ SUD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1.a

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2016, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale și rata de creștere a eficienței economice pentru Societatea GAZ SUD - S.A.

Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită în 2016 MWh 496.631
Venit reglementat unitar Lei/MWh 19,92
Venit total unitar Lei/MWh 39,60
Rata de creștere a eficienței economice 4,76%

ANEXA Nr. 1.b

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A.

Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită în 2017 MWh 698.467
Venit reglementat unitar Lei/MWh 22,51
Venit total unitar Lei/MWh 36,75

ANEXA Nr. 1.c

Venitul unitar aferent anului 2016 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea GAZ SUD - S.A.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată în 2016 MWh 228.551
Venit unitar Lei/MWh 6,68

ANEXA Nr. 1.d

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea GAZ SUD - S.A.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată în 2017 MWh 344.517
Venit unitar Lei/MWh 6,95

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ SUD - S.A.

Categoria de clienți Lei/MWh
1. Tarife de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 37,51
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 37,03
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 36,57
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 36,12
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 35,69

ANEXA Nr. 3

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienții casnici

Categoria de clienți Lei/MWh
B. Clienți conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 117,81
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 117,33
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 116,87

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...